Josefin Tingvall
josefintingvall.com
josefin.tingvall@gmail.com
@josefintingvall


Download PDF:
Project_portfolio2023
CV_2024_english
CV_2024_svenskaJosefin Tingvall, born in 1993 based in Gothenburg Sweden, is a multidisciplinary artist with a focus on textiles and craft. Her practice is rooted in a poetic and material inquiry into the dynamics, manipulation, and boundaries of materials. She explores themes such as the environment, fragility, and change, and the role of humans in our constructed world. Tingvall holds a degree in craft and design from Linköping University, a Master's in Fine Arts from Konstfack's Craft program, and has studied as a visiting student at the Royal Institute of Art in Stockholm. In September 2019, she was invited to participate in a residency at the National Textile Center of Iceland, funded by Nordic Culture Contact. In 2019, she received support from Längmanska Fonden and began developing her project "Language of Loops." She also participated in the Iaspis Konstnärsnämnden residency in Stockholm in the summer of 2020.

-------

Josefin Tingvall, född 1993 med bas i Göteborg, är en multidisciplinär konstnär med rötter i  textil och hantverk. Hennes praktik bottnar i en poetisk och materiell undersökning av materialens dynamik, manipulation och gränser. Hon utforskar teman som miljö, bräcklighet och förändring, och människans roll i vår konstruerade värld. Tingvall har en kandidatexamen i hantverk och design från Linköpings universitet, en konstnärlig master i textil från Konstfack och har studerat som gäststudent vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I september 2019 blev hon inbjuden att delta som resident i Islands nationella textilcenter, finansierat av Nordic Culture Contact. 2019 fick hon stöd från Längmanska Fonden och började utveckla sitt projekt "Language of Loops". Hon deltog även i Iaspis Konstnärsnämndens residens i Stockholm sommaren 2020.