Soft Society, 2016 - ongoing


Projektet ‘Soft Society’ är gjort med en gående samlings-metod. De tappade handskarna och vantarna kommer sporadiskt från konstnärens vardagliga vägar och vanor, och bildar porträtt av personer som hon lever omkring. En handske är en handske, en av miljarder, men var och en är unik, sliten och formad av någons hand. Projektet handlar om relationen mellan individualism, medmänniskor och staden. Samlandet startade 2016 och pågår, gjorda med en egenutvecklad teknik som gör tryck från överdosen av färgningsmedlet i massproducerade textilier. Varje “tryck” är ett porträtt av handsken och individen men samtidigt en spår av lämningarna i samhället och dess miljö. Samlingen innehåller för närvarande över 150 stycken och i utställningssammanhang täcker större väggpartier.

---

The project 'Soft Society' is made with a walking collection method. The lost gloves and mittens come sporadically from the artist's everyday ways and habits, and form portraits of people around whom she lives. A glove is a glove, one of billions, but each one is unique, worn and formed by someone's hand. The project is about the relationship between individualism, fellow human beings and the city. The collection started in 2016 and is ongoing, made with a proprietary technology that makes prints from the overdose of the dye in mass-produced textiles. Each "print" is a portrait of the glove and individuals at the same time and traces of the remains of society and its environment. The collection currently contains over 150 pieces and in the exhibition context covers larger wall sections.Copyright 2024
All rights Reserved
Josefin Tingvall