You will never know this place the way I do, 2016 - 2020


Textil är ett minnesmaterial - av dess användare, situationer och mötesplatser - omgivet av ett stigma av att vara vikt och ren. I en sammanflätad blandning av ytor, exprimentell växtfärgning från konstnärens närmaste omgivning tillsammans med egennötta och upphittade kläder. Serien som heter You will never know this place the way I do är en långvarig serie av skapandet av spekulativa textilkartor.
---

Textile is a remembering material - of its users, situations and meeting points - surrounded by a stigma of being folded and clean. In an intertwined mixing of surfaces, dye remedies from the artist's immediate surroundings together with self-worn and found clothes. The series called You will never know this place the way I do is a long term series of the creation of speculative textile maps.
Copyright 2024
All rights Reserved
Josefin Tingvall