Language of Loops, 2019


Projektet "Language of Loops" kommer från en fusion av det västerländska alfabetet och symboler som används i virkade mönster, genom att utforska hierarkier mellan skriftlig och handhållen kunskap har ett digitalt typsnitt utvecklats. Projektet reflekterar över uteslutningen i samhället av symboler som du inte kan läsa och likheten mellan en penna och en virknål. Arbetet resulterar i ett verktyg där virkningens mönster och kodade budskap blandas och endast kan läsas av de som överlämnar sig till samma hantverk. Typsnittet är gratis att ladda ner och använda. Visas i form av posters eller väggtext i utställningssammanhang. Projektet fick stöd från Längmanska Stiftelsen 2019.

---

The project ‘Language of Loops’ comes from a fusion of the Western alphabet and symbols used in crochet patterns, by exploring hierarchies between written and handheld knowledge a digital font has been developed. The project reflects on the exclusion in society of symbols that you can’t read and the similarity between a pencil and a crochet hook. The work results in a tool where the crochet's pattern and coded messages are mixed and can only be read by those who surrender to the same craft. The font is free to download and use. Shown in the form of posters or wall text in exhibition contexts. The project received support from Längmanska Stiftelsen in 2019 and is ongoing.

Download font here: zip_map_LoopFont

Copyright 2024
All rights Reserved
Josefin Tingvall