English / Svenska


Josefin Tingvall
Konstnär
Hemsida: josefintingvall.com
Josefin.Tingvall@gmail.com
@josefintingvall
Studio: Sockerbruket 23, Göteborg
© 2021 Josefin Tingvall

 Bio English / Svenska (PDF)
 CV English / Svenska (PDF)
 Portfolio English / Svenska (PDF)

Medlem i:
Konstnärernas Riksorganisation
Bildupphovsrätt i Sverige

Länkar till sammarbeten:

- Air Green 2022, Norske tekstilkunstnere, Noresund

Grupp Utställning, På Sergel, Sergels Torg Stockholm, December 2020

- Online Artist talk med Dr Marietta Radomska, Iaspis, 2020

- Online Iaspis open studios, 17-23 Augusti 2020

- Iaspis residens 2020 - Konstnärsnämnden

- Solo utställning, Svart Vatten, Luleå Konsthall, 16/11 2019  - 12/1 2020

- Luleå Ateljéstipendiat, 2018-2019

- Klimakunst, Thingbæk Miner / Rebild Center, 2019

- Konstkalender 2018, Resurscentrum konst Norrbotten 2018

- Summer Studio, Galleri Box, Göteborg 2018
    
- Natural behavior, EKS-rummet, Copenhagen  2018

- Exam paper, Soft society, masterpaper (in english), 2017 (PDF)

- Konstfacks Vårutställning 2017

Impasse, Finesse, Neverness, Salvador 2017,
   blogg: https://impassefinesseneverness-blog.tumblr.com/
Kommande projekt/utställningar:
- Air green, norska textilkonstnärer (NTK) 2022
- Grupputställning, Spånadslin - Hemslöjden i Östergötland 2022
- Projektstöd, Every love has its own Landscape, Konstnärsnämnden 2022
- Separatutställning, Staffanstorp Konsthall, 2023
- Separatutställning, Ahlbergshallen, Östersund, 2023

Utbildning
Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan,  Stockholm, 2017-2018
Master of fine arts, Konstfack,  CRAFT! Textil 2015-2017
Studiecirkel, Immediate Archeologies, Konstfack 2017
Kurs, Experimental natural dye, HDK -  Steneby, sommar 2016
Filosofie Kandidat i formgivning och gestaltning, Linköping  Universitet, 2012-2015 Solbergagymnasiet, Estetiska programmet, Arvika 2009-2012

Utvalda grupputställningar
Glokala Sammantrasslingar,Stationen svenshögen 2021
På  Sergel,  Sergels Torg  Stockholm, 2020
Online Artist talk med Dr Marietta Radomska, Iaspis, 2020
Evenemang, Online Iaspis open studios, 17-23 Augusti 2020
Connections, Gallery Noorus, Tartu, Estonia, Maj 2019
Klimakunst, Rebild  Center, Danmark sommar 2019
Konstkalender, Luleå flygplats 2018
100 Folk, Hemslöjden i Östergötland, Linköping 2018
Natural Behavior, Eks-Rummet, Copenhagen, 2018
Aguelimuseet, Från ögat till horisonten,  Sala 2017
Konstfacks Vårutställning 2017
Impasse, Finesse, Neverness, Ethnografic Museum of Bahia, 2017
Ung  Svensk form 2016,  Utställnings turné 2016-2017
Examensutställning, Made in Linköping, Östergötlands Museum, 2015
Knitwear, Falkenbergs Museum, 2015
Under samma tak, Östergötlands museum, 2015
Samling, Etnografiska Museet,  Stockholm, 2013

Utvalda separat utställningar
Soft Shelled, Galleri KC, Göteborg 2022
Svart Vatten, Luleå Konsthall, Vinter 2019
Jag ville vaddera varje kullersten, Linköping,  Slöjdgalleriet, 2018
Soft society, examination i Vita Havet, Konstfack 2017
Solo Utställning, Nordic textile art gallery (internet utställning) sommar 2015

Residens och projektstöd
Residens Spånadslin, Hemslöjden Östergötland 2021-2022
IASPIS, Konstnärsnämnden Stockholm, Residens april – september 2020
Textile Scholarship, The Icelandic Textile Center, Blönduos, 2019
Längmanska Fonden, stöd till projektet Language of Loops 2019
7 dagar, Nordiska Akvarellmuseets korttids residens, 2019
Konstnärsnämnden, Internationellt resestöd 2019
Helge Ax:son  Johnsons stiftelse, stöd till Svart vatten, 2019
Luleå  Ateljéstipendium, 1 årigt projekt stipendium 2018-2019
Residens, The Icelandic Textile Center, Blönduos, Island, november 2014

Stipendium
Krisstöd 3, Konstnärsnämnden, 2020
Extrainsatt arbetsstipendium ettårigt, Konstnärsnämnden 2021
Tillfälligt stöd,  Göteborgs stad, 2020
Krisstöd 2, Konstnärsnämnden, 2020
Arbetsstipendium 1 år, Konstnärsnämnden 2019
Mobilitetsstöd, Region Norrbotten 2019
Liljesonska  Stiftelsen 2015, 2017
Frimurarorden 2017
Konstfacks stiftelser 2017

Publikationer: (egna och medverkan)
Gender and Environment, 2020 Susan Buckingham
Online publicering, Language of Loops, koncept Typsnitt, 2020
Illustration i tidskriften  Ordkonst, Tema Magic 2017
Illustration i  Tidskriften  Ordkonst, Tema Vildmarker 2017
Examensuppsats, Soft  Society, (in english), 2017
Egen publikation, 100 mot 0, 2015, 76 sidor, isbn: 9789176098264
Egen publikation,  Stigur, 2015, 100 sidor, isbn: 9789176097984
Egen publikation,  Överskott, 2015, 56 pages, isbn: 9789176098462

Representerad:
Göteborgs stad
Konstnärsnämnden, Stockholm
Västra Götalandsregionen
Luleå Kommun
Privata samlingar
Film Form Referens arkiv