I Haven't Moved at All, 2023


Genom att blanda videosekvenser av inomhusutrymmen, 3d-landskap och inlärda taktiker för vad du ska göra när du går vilse i en okänd terräng, är konstverket I Haven't Moved at All en visuell essä som utforskar inre och yttre känslor av att vara vilse. Många av oss kan känna igen oss i att känna sig vilsen i en bekant miljö, som ett hem eller den vardagliga rytmen. Ändå möts psykiska störningar som depression eller utbrändhet fortfarande av stigma i samhället. Jämfört med stegen och guiderna om vad du ska göra när du är fysiskt vilse i en okänd terräng, utforskar konstverket hemmet som ett landskap vi både kan känna igen och vandra vilse i. Den virtuella videon är producerad för projektet IM-Konsthall av Moskosel creative Lab 2023.

---

Through mixing video sequences of indoor spaces, 3d landscaping and taught tactics of what to do when you are lost in an unknown terrain, the artwork I Haven’t Moved at All is an immersive essay exploring interior and exterior feelings of being lost. Many of us can recognise feeling lost in a familiar setting, such as a home or the movement we make every day. Yet, mental disorders such as depression or burnout is still met by stigma in society. Compared to the steps and guides on what to do when you are physically lost in an unknown terrain, the artwork explores the home as a landscape we both can recognise and wander lost in. The virtual video is produced for the project IM-Konsthall by Moskosel creative Lab 2023.

Project profile: https://www.nsfprojects.com/visual-arts/josefine/tingvall
Copyright 2024
All rights Reserved
Josefin Tingvall