Lindådra, Linmåra, Linsnärja, Linrepe, 2023


Lindådra, Linmåra, Linsnärja och Linrepe, dessa växter dog ut för att de sedan vikingatiden anpassat sig till människans linsådd. Med hjälp av arkivbilder och botaniska ritningar har 3d-objekt skapats för att återskapa en äng där de växte ihop igen. Projektet skapades i samband med Residenset Spånadslin och ingår i publikationen Östgötalin, 2023.

---

Lindådra, Linmåra, Linsnärja and Linrepe, these plants died out because they had adapted since the Viking Age to man’s sowing of flax. Using archival images and botanical drawings, 3d objects have been created to recreate a meadow where they grew together again. The project was created in connection with the Spånadslin Residence and ispart of the publication Östgötalin, 2023

  Copyright 2024
All rights Reserved
Josefin Tingvall