English / Svenska

Every Love has its own landscape

Genom att skapa virtuella landskap med bidragna foton av textilier från människors hem syftar projektet ”Every love has its own landscape” att undersöka material förhållandet mellan till land, hem, arv och minne. Hur de närmaste blir längre bort, omvandlas och distanseras som del av något stort och komplext. Projektet är pågående och inspireras av spekulativt berättande. Textilierna, förvandlade till virtuella material, blir både ett spår och en länk till de olika kulturer och uttryck som människor gör sitt hem från idag. Istället för plagg eller mattor i våra hem och på våra kroppar ger landskapen oss ett möte med en terräng formad med våra tyg. Precis som jorden förändras drastiskt syftar detta projekt till att skapa ett möte med den okända framtiden från något igenkännligt. Verket är tänkt som en installation med 5-6 olika landskap som visas i form av skärmar, projektioner eller i vr-set . Projektet startade våren 2020 och kan anpassas för att utforska lokala miljöer och platser genom platsspecifika utställningar i samarbete med lokala aktörer.


Besök projektsidan: https://www.everylovelandscape.com/

Läs mer:Kontakt: 
Josefin.Tingvall@gmail.com
@josefintingvall / 
Studio: Sockerbruket 23, Göteborg


JosefinTingvall.com © 2020