Dien


Ordet dien är ett utdött ord som var en engelsk homograf mellan orden dye och die, i det processbaserade projektet Dien undersöks urbana platser med traditionella växt färgningstekniker. Genom att applicera och vrida färgning teknikerna får vi möta en annan nyans av vår omgivning. Kanske kan vi säga att vi alla dör / färgar oss själva med maten vi äter, träden vi planterar, de områden vi bygger, cigaretterna vi röker, kemikalierna vi lägger till i vattnet, de resor vi gör och luften vi alla måste andas. Vad är skillnaden mellan att leva och färga? Medvetenhet.

Läs mer: PDF (1 page, english)

JosefinTingvall.com © 2021