Black Water / Svart Vatten, 2019


Video loopen Svart Vatten bygger på materiella samtal mellan järn, träd och vatten. En treenighet som berör både storindustrier, politiska och naturkrafter i Sverige. ett långsamt collage som visar ett svart isblock som smälter samman med element från olika landskap från norra Sverige. Projektets namn, Svart Vatten, kommer från både definitionen av vatten som innehåller avföring och bakterier, vatten man inte kan leva med och som behöver renas för att kunna användas, samt det gamla textilfärgsblandning när man blandar järn och bark från träd (tannin) i vatten som gör färgbadet svart. Denna kemiska och ordlek har förvandlats till en rituell fråga i verket, kommer det att svartvattna? Kommer den att förstöras? Verket 'Black Water' gjordes under Luleå Ateljéstipendium 2018-2019. Collagevideon är en 45 min lång loop med atmosfäriskt ljud.
---

The video loop Svart Vatten is based on material conversations between iron, trees and water. A trinity that touches both large industries, political and natural forces in Sweden. a slow paced collage showing a black ice block melting together with elements from different landscapes from the north of sweden. The name of the project, Svart Vatten (Black Water) , comes from both the definition of water that contains feces and bacteria, water you are unable to live with and that needs to be cleansed in order to be used, as well as the old textile dye mixture when you mix iron and bark from trees (tannin) in water which turns the dye-bath black. This chemical and play of words has turned into a ritualistic question in the work, will it black water? Will it be destroyed?  The piece ’Svart Vatten’ was made during Luleå Ateljéstipendium 2018-2019. The collage video is a 45 min long loop with atmospheric sound.
Copyright 2024
All rights Reserved
Josefin Tingvall