English / Svenska

Bio

Josefin Tingvall, 1993, är en svensk konstnär som är verksam internationellt med en bas i Göteborg, Sverige. Genom att möta material på ett nostalgiskt sätt undersöker hon landskapets dynamik, manipulering av dess effekter och gränser. Teman hon arbetar med i sitt konstnärskap är miljö, skörhet och förändring; människors roll i vår egenbyggda värld. Med en bas inom textila hantverk började hennes utbildning vid Linköpings universitet och tog där en Filosofie kandidatexamen i Formgivning och Gestaltning vid programmet Slöjd, Hantverk och Formgivning med fokus på textil och växtfärgning processer. Under 2016 deltog hon med sitt examensprojekt 100 mot 0 på Ung svensk forms utställningsturné.

Efter  studierna vid Linköpings universitet studerade Josefin vidare vid Craft masterprogram vid Konstfack i Stockholm. Under sitt masterarbete ‘Soft Society’ fokuserade hon på textil som metod i urbana miljöer.  Under åren vid Konstfack deltog hon även i studiecirkeln immediate archeology. Verket Soft Society som började 2016 är en suit och pågående samling avtryck från tappade vantar. Det storskaliga arbetet innehållande över hundra exemplar har visats bland annat vid Galleri Noorus i Tartu, Estland 2019. Ett annat projekt som startade under studietiden vid konstfack är konceptet Dien. Ordet dien är ett utdött ord som var en homograf mellan orden dye och die, i det processbaserade projektet Dien undersöks urbana platser med traditionella växt färgningstekniker. Genom att applicera och vrida färgning teknikerna får vi möta en annan nyans av vår omgivning. Efter studierna vid konstfack deltog hon som gäststudent vid kungliga konsthögskolan i Stockholm, 2018, där hon fortsatte att arbeta kring spekulativa materiella berättelser, inspelningsmaterial och efemära processer under ett år.

Under tidig höst 2018 blev Josefin Tingvall tilldelad Luleå Kommuns ateljé stipendium, och bodde och var verksam i Luleå under ett år framåt. Där arbetade hon mer med film och fotografering av naturliga processer, speciellt is men skapade även en serie an självreflekterande textilier som handlade om hennes vardag och de personer och situationer hon stötte på under året. Efter stipendiat tiden ställde hon ut i Luleå Konsthall med utställningen  Svart Vatten, där hon visade en blandning av nyproducerade och tidigare verk. Inför utställningen skapade hon ett filmverk vid samma namn, i den långsamma filmen ser man kollage av svart is och och detaljer av landskap. Filmen och namnet Svart vatten handlar om blandningen av järn, vatten och tanin från träd, de tre största näringarna i norra Sverige som exploaterar stora naturliga resurser och landytor. I filmen och utställningen ställs frågan hur det är att leva med svart vatten och vad som kommer hända framåt.

I september och oktober 2019 deltog hon som inbjuden konstnär i en ett residens på Islands nationella textilcenter med finansiering genom Nordic Culture Contact. År 2019 fick hon också stöd från Längmanska fonden och började utveckla projektet Language of Loops. Projektet undersöker gränsen mellan handhållen och skriven kunskap och uttryck, projektet som fortfarande pågår har bland annat resulterat i ett typsnitt som gör det möjligt att skriva och läsa virkning. Vår och sommar 2020 vad hon residens konstnär vid IASPIS i Stockholm. Under residens tiden hade hon möjligheten att applicera och adaptera virtuella verktyg inom photogrammetry och virtuell spelproduktion i sin annars material baserade praktik. Projektet ‘Every love has its own Landscapeˋ, som består av virtuella landskap skapade av bidragna bilder på textilier från samtida hem runt om i sverige, och genom ett explorerande arbete kring växtprocesser och textila collage, som resulterade i serien Soft Shelled, fortsätter Josefin Tingvall arbeta med relationen mellan människa, material och miljö med fokus på spår och relationer.JosefinTingvall.com © 2021