Josefin Tingvall, born in 1993 based in Gothenburg Sweden, is a multidisciplinary artist with a focus on textiles and craft. Her practice is rooted in a poetic and material inquiry into the dynamics, manipulation, and boundaries of materials. She explores themes such as the environment, fragility, and change, and the role of humans in our constructed world. Tingvall holds a degree in craft and design from Linköping University, a Master's in Fine Arts from Konstfack's Craft program, and has studied as a visiting student at the Royal Institute of Art in Stockholm. In September 2019, she was invited to participate in a residency at the National Textile Center of Iceland, funded by Nordic Culture Contact. In 2019, she received support from Längmanska Fonden and began developing her project "Language of Loops." She also participated in the Iaspis Konstnärsnämnden residency in Stockholm in the summer of 2020.

-------

Josefin Tingvall, född 1993 med bas i Göteborg, är en multidisciplinär konstnär med rötter i  textil och hantverk. Hennes praktik bottnar i en poetisk och materiell undersökning av materialens dynamik, manipulation och gränser. Hon utforskar teman som miljö, bräcklighet och förändring, och människans roll i vår konstruerade värld. Tingvall har en kandidatexamen i hantverk och design från Linköpings universitet, en konstnärlig master i textil från Konstfack och har studerat som gäststudent vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I september 2019 blev hon inbjuden att delta som resident i Islands nationella textilcenter, finansierat av Nordic Culture Contact. 2019 fick hon stöd från Längmanska Fonden och började utveckla sitt projekt "Language of Loops". Hon deltog även i Iaspis Konstnärsnämndens residens i Stockholm sommaren 2020.

CV
Josefin Tingvall
josefintingvall.com
josefin.tingvall@gmail.com
@josefintingvall


Education:
Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2017-2018
Master of fine arts, Konstfack, CRAFT! Textil 2015-2017
Filosofie Kandidat i formgivning och gestaltning, Linköping Universitet, 2012-2015

Selected Solo Exhibition:
Ingrodd, Ahlbergshallen, Östersund,  2023
Every love has its own Landscape, Staffanstorp Konsthall, 2023
Soft Shelled, Galleri KC, Göteborg 2022
Svart Vatten, Luleå Konsthall, 2019
Jag ville vaddera varje kullersten, Linköping, Slöjdgalleriet, 2018

Selected Group Exhibition:
Spånadslin, Hemslöjden i Östergötland 2022
Glokala Sammantrasslingar, Stationen Svenshögen 2021
Connections, Gallery Noorus, Tartu, Estonia,  2019
Klima Kunst, Rebild Center, Danmark, 2019
100 Folk, Hemslöjden i Östergötland, Linköping 2018
Natural Behavior, Eks-Rummet, Copenhagen, 2018
Aguelimuseet, Från ögat till horisonten, Sala 2017
Impasse, Finesse, Neverness, Ethnographic Museum of Bahia, 2017
Ung Svensk form 2016, Utställnings turné 2016-2017
Knitwear, Falkenbergs Museum, 2015
Samling, Etnografiska Museet, Stockholm, 2013

Selected Grants:
Västra Götalandsregionen, Arbetsstipendium 2022
Arbetsstipendium ettårigt, Konstnärsnämnden 2021
Tillfälligt stöd, Göteborgs stad, 2020
Arbetsstipendium 1 år, Konstnärsnämnden 2019
Mobilitetsstöd, Region Norrbotten 2019
Liljesonska Stiftelsen 2015, 2017

Selected residens and project support:
Projektstöd, Konstnärsnämnden 2022
Air green, Norwegian textile artists (NTK) May 2022
Residens Spånadslin, Hemslöjden Östergötland 2021-2022
IASPIS, Konstnärsnämnden Stockholm, Residens, 2020
Textile Scholarship, The Icelandic Textile Center, Blönduos, 2019
Längmanska Fonden, stöd till projektet Language of Loops 2019
Konstnärsnämnden, Internationellt resestöd 2019
Helge Ax:son Johnsons stiftelse, stöd till Svart vatten, 2019
Luleå Ateljéstipendium, 1 årigt projekt stipendium 2018-2019

Publications: self-publications and participation.
Gender and Environment, Medverkan, Susan Buckingham, 2020
Online publicering, Language of Loops, koncept Typsnitt, 2020
Examensuppsats, Soft Society, (in english), 2017
Egen publikation, 100 mot 0, 2015, 76 sidor.
Egen publikation, Stigur, 2015, 100 sidor.
Egen publikation, Överskott, 2015, 56 pages.

Public art collections:
Göteborgs stad
Konstnärsnämnden, Stockholm
Västra Götalandsregionen
Luleå Kommun