English / Svenska
Josefin Tingvall
Konstnär
Hemsida: josefintingvall.com
Email: josefin.tingvall@gmail.com


  Aktuellt
  Projekt
  Bio


Bio English / Svenska (PDF)
CV English / Svenska (PDF)
Portfolio English / Svenska (PDF)


Utbildning

Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2017-2018
Master of fine arts, Konstfack, CRAFT! Textil 2015-2017
Kurs, Experimental natural dye, HDK - Steneby, sommar 2016
Filosofie Kandidat i formgivning och gestaltning, Linköping Universitet, 2012-2015
Solbergagymnasiet, Estetiska programmet, Arvika 2009-2012


2020

Stipendium, Tillfälligt stöd, Göteborgs stad, 2020
Stipendium, Krisstöd 2, Konstnärsnämnden, 2020
Grupp utställning, På Sergel, Sergels Torg Stockholm, 2020
Stipendium, Göteborg Ateljéstöd, 2020
Online publicering, Language of Loops, koncept Typsnitt, 2020
Online Artist talk med Dr Marietta Radomska, Iaspis, 2020
Evenemang, Online Iaspis open studios, 17-23 Augusti 2020
IASPIS, Konstnärsnämnden Stockholm, Residens april – september 2020


2019

Solo Utställning, Svart Vatten, Luleå Konsthall, Vinter 2019
AIR Textilsetur, Blönduos, Iceland september - Oktober 2019
Arbetsstipendium 1 år, Konstnärsnämnden 2019
Grupp Utställning, Connections, Gallery Noorus, Tartu, Estonia, Maj 2019
Grupp Utställning, Klimakunst, Rebild Center, Danmark sommar 2019
Stipendium, Längmanska Fonden, stöd till projektet Language of Loops 2019
Stipendium, 7 dagar, Nordiska Akvarellmuseets 2019
Stipendium, Konstnärsnämnden, Internationellt resestöd 2019
Utställningsvärd, Havremagasinet 2019
Stipendium, Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2019
Stipendium, Mobilitetsstöd, Region Norrbotten 2019


2018

Grupp Utställning, Konstkalender, Luleå flygplats 2018
Luleå Ateljéstipendium 2018-2019
Guide, Halmstad konsthall and Mjellby konstmuseum 2018
Box summer studio, Galleri box, Göteborg 2018
Grupp Utställning, 100 Folk, Hemslöjden i Östergötland, Linköping 2018
Solo Utställning, Jag ville vaddera varje kullersten, Linköping, Slöjdgalleriet, 2018
Grupp Utställning, Natural Behavior, Eks-Rummet, Copenhagen, 2018
Utbildning, Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2017-2018


2017

Utbildning, Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2017-2018
Illustration i tidskriften Ordkonst, Tema Magic 2017
Grupp Utställning, Aguelimuseet, Från ögat till horisonten, Sala 2017
Illustration i Tidskriften Ordkonst, Tema Vildmarker 2017
Stipendium, Liljesonska Stiftelsen 2017
Stipendium, Frimurarorden 2017
Utbildning, Master of fine arts, Konstfack, CRAFT, Textil 2015-2017
Examensuppsats, Soft Society, (in english), 2017
Grupp Utställning, Konstfacks Vår Utställning 2017
Solo Utställning, Soft society, examination i Vita Havet, Konstfack 2017
Stipendium, konstfacks stiftelser 2017
Studiecirkel, Immediate Archeologies med phd Luis Berríos-Negrón , Konstfack 2016-2017
Grupp Utställning, Impasse, Finesse, Neverness, Salvador - Ethnografic Museum of Bahia, 2017


2016

Utbildning, Master of fine arts, Konstfack, CRAFT, Textil 2015-2017
Utbildning, Kurs, Experimental natural dye, HDK - Steneby, sommar 2016
Grupp Utställning, Ung Svensk form 2016, Utställnings turné 2016-2017
Stipendium, konstfacks stiftelser 2016
Grupp Utställning, Temporary – free thoughts of death, Konstfacks Kår-gallery 2016


2015

Solo Utställning, Nordic textile art gallery (internet utställning) sommar 2015
Examensutställning, Made in Linköping, Östergötlands Museum. Sommar 2015
Stipendium, Liljesonska Stiftelsen 2015
Utbildning, Filosofie Kandidat i Formgivning och Gestaltning, Linköping Universitet, 2012-2015
Project publikation, 100 mot 0, 2015, 76 sidor, isbn: 9789176098264
Project publikation, Stigur, 2015, 100 sidor, isbn: 9789176097984
Grupp Utställning, Knitwear, Falkenbergs Museum, 2015
Project publikation, Överskott, 2015, 56 pages, isbn: 9789176098462
Grupp Utställning, Under samma tak, Östergötlands museum, 2015


2011 - 2014

Utbildning, Filosofie Kandidat i Formgivning och Gestaltning, Linköping Universitet, 2012-2015
Grupp Utställning, Ellen av idag, Slöjdgalleriet Linköping,  2014
Residens, Textilsetur, Blöndous, Iceland 2014
Fältstudier, Utställningsenheten, Värmlands Museum, 2014
Fältstudier, textil patinering, Göteborgsoperan, 2013
Grupp Utställning, Samling, Etnografiska Museet, Stockholm, 2013
Skulptur på utlån till Värmlands Museum vår 2013
Solo Utställning, Plastic bag reuse, Arvika Bibliotek, 2012
Utbildning, Solbergagymnasiet, Estetiska programmet, Arvika 2009-2012
Sommarpraktikant, Film i Region Värmland, 2010 + 2011


Medlem:

Konstnärernas Riksorganisation
Bildupphovsrätt i Sverige
Kontakt:  
Josefin.Tingvall@gmail.com
@josefintingvall / 
Studio: Sockerbruket 23, Göteborg

JosefinTingvall.com © 2020