Josefin Tingvall
Konstnär
Hemsida: josefintingvall.com
Email: josefin.tingvall@gmail.com

 Bio English / Svenska (PDF)
 CV English / Svenska (PDF)
 Portfolio English / Svenska (PDF)

Medlem i:
Konstnärernas Riksorganisation
Bildupphovsrätt i Sverige

Bio:
Josefin Tingvall, 1993, är en svensk konstnär som är verksam internationellt med en bas i Göteborg, Sverige. Genom att möta material på ett nostalgiskt sätt undersöker hon landskapets dynamik, manipulering av dess effekter och gränser. Teman hon arbetar med i sitt konstnärskap är miljö, skörhet och förändring; människors roll i vår egenbyggda värld. Med en bas inom textila hantverk började hennes utbildning vid Linköpings universitet och tog där en Filosofie kandidatexamen i Formgivning och Gestaltning vid programmet Slöjd, Hantverk och Formgivning med fokus på textil och växtfärgning processer. Under 2016 deltog hon med sitt examensprojekt 100 mot 0 på Ung svensk forms utställningsturné.

Efter  studierna vid Linköpings universitet studerade Josefin vidare vid Craft masterprogram vid Konstfack i Stockholm. Under sitt masterarbete ‘Soft Society’ fokuserade hon på textil som metod i urbana miljöer.  Under åren vid Konstfack deltog hon även i studiecirkeln immediate archeology. Verket Soft Society som började 2016 är en suit och pågående samling avtryck från tappade vantar. Det storskaliga arbetet innehållande över hundra exemplar har visats bland annat vid Galleri Noorus i Tartu, Estland 2019. Ett annat projekt som startade under studietiden vid konstfack är konceptet Dien. Ordet dien är ett utdött ord som var en homograf mellan orden dye och die, i det processbaserade projektet Dien undersöks urbana platser med traditionella växt färgningstekniker. Genom att applicera och vrida färgning teknikerna får vi möta en annan nyans av vår omgivning. Läs mer >


Länkar från sammarbeten:

Grupp Utställning, På Sergel, Sergels Torg Stockholm, December 2020

- Online Artist talk med Dr Marietta Radomska, Iaspis, 2020

- Online Iaspis open studios, 17-23 Augusti 2020

- IASPIS Stockholm Residens, april – september 2020

- Solo utställning, Svart Vatten, Luleå Konsthall, 16/11 2019  - 12/1 2020

- Luleå Ateljéstipendiat, 2018-2019

- Klimakunst, Thingbæk Miner / Rebild Center, 2019

- Konstkalender 2018, Resurscentrum konst Norrbotten 2018

- Summer Studio, Galleri Box, Göteborg 2018
    
- Natural behavior, EKS-rummet, Copenhagen  2018

- Exam paper, Soft society, masterpaper (in english), 2017 (PDF)

- Konstfacks Vårutställning 2017

Impasse, Finesse, Neverness, Salvador 2017,
   blogg: https://impassefinesseneverness-blog.tumblr.com/
Cv

Utbildning
Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2017-2018
Master of fine arts, Konstfack, CRAFT! Textil 2015-2017
Kurs, Experimental natural dye, HDK - Steneby, sommar 2016
Filosofie Kandidat i formgivning och gestaltning, Linköping Universitet, 2012-2015
Solbergagymnasiet, Estetiska programmet, Arvika 2009-2012

Kommande:
- Stationen Svenshögen, Gibca extended 2021
- Ateljéföreningen Godisfabriken, Gibca 2021
- Residens spånadslin, Hemslöjden Östergötland 2021-2022
- Solo utställning, Galleri KC, Göteborg 2022

2020
Stipendium, Tillfälligt stöd, Göteborgs stad, 2020
Stipendium, Krisstöd 2, Konstnärsnämnden, 2020
Grupp utställning, På Sergel, Sergels Torg Stockholm, 2020
Stipendium, Göteborg Ateljéstöd, 2020
Online publicering, Language of Loops, koncept Typsnitt, 2020
Online Artist talk med Dr Marietta Radomska, Iaspis, 2020
Evenemang, Online Iaspis open studios, 17-23 Augusti 2020
IASPIS, Konstnärsnämnden Stockholm, Residens april – september 2020

2019
Solo Utställning, Svart Vatten, Luleå Konsthall, Vinter 2019
AIR Textilsetur, Blönduos, Iceland september - Oktober 2019
Arbetsstipendium 1 år, Konstnärsnämnden 2019
Grupp Utställning, Connections, Gallery Noorus, Tartu, Estonia, Maj 2019
Grupp Utställning, Klimakunst, Rebild Center, Danmark sommar 2019
Stipendium, Längmanska Fonden, stöd till projektet Language of Loops 2019
Stipendium, 7 dagar, Nordiska Akvarellmuseets 2019
Stipendium, Konstnärsnämnden, Internationellt resestöd 2019
Utställningsvärd, Havremagasinet 2019
Stipendium, Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2019
Stipendium, Mobilitetsstöd, Region Norrbotten 2019

2018
Grupp Utställning, Konstkalender, Luleå flygplats 2018
Luleå Ateljéstipendium 2018-2019
Guide, Halmstad konsthall and Mjellby konstmuseum 2018
Box summer studio, Galleri box, Göteborg 2018
Grupp Utställning, 100 Folk, Hemslöjden i Östergötland, Linköping 2018
Solo Utställning, Jag ville vaddera varje kullersten, Linköping, Slöjdgalleriet, 2018
Grupp Utställning, Natural Behavior, Eks-Rummet, Copenhagen, 2018
Utbildning, Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2017-2018

2017
Utbildning, Gäststudent, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2017-2018
Illustration i tidskriften Ordkonst, Tema Magic 2017
Grupp Utställning, Aguelimuseet, Från ögat till horisonten, Sala 2017
Illustration i Tidskriften Ordkonst, Tema Vildmarker 2017
Stipendium, Liljesonska Stiftelsen 2017
Stipendium, Frimurarorden 2017
Utbildning, Master of fine arts, Konstfack, CRAFT, Textil 2015-2017
Examensuppsats, Soft Society, (in english), 2017
Grupp Utställning, Konstfacks Vår Utställning 2017
Solo Utställning, Soft society, examination i Vita Havet, Konstfack 2017
Stipendium, konstfacks stiftelser 2017
Studiecirkel, Immediate Archeologies med phd Luis Berríos-Negrón , Konstfack 2016-2017
Grupp Utställning, Impasse, Finesse, Neverness, Salvador - Ethnografic Museum of Bahia, 2017

2016
Utbildning, Master of fine arts, Konstfack, CRAFT, Textil 2015-2017
Utbildning, Kurs, Experimental natural dye, HDK - Steneby, sommar 2016
Grupp Utställning, Ung Svensk form 2016, Utställnings turné 2016-2017
Stipendium, konstfacks stiftelser 2016
Grupp Utställning, Temporary – free thoughts of death, Konstfacks Kår-gallery 2016

2015
Solo Utställning, Nordic textile art gallery (internet utställning) sommar 2015
Examensutställning, Made in Linköping, Östergötlands Museum. Sommar 2015
Stipendium, Liljesonska Stiftelsen 2015
Utbildning, Filosofie Kandidat i Formgivning och Gestaltning, Linköping Universitet, 2012-2015
Project publikation, 100 mot 0, 2015, 76 sidor, isbn: 9789176098264
Project publikation, Stigur, 2015, 100 sidor, isbn: 9789176097984
Grupp Utställning, Knitwear, Falkenbergs Museum, 2015
Project publikation, Överskott, 2015, 56 pages, isbn: 9789176098462
Grupp Utställning, Under samma tak, Östergötlands museum, 2015


               


Utvalda projekt:

Every Love has its own Landscape (2020)
Genom att skapa virtuella landskap med bidragna foton av textilier från människors hem syftar projektet ”Every love has its own landscape” att undersöka material förhållandet mellan till land, hem, arv och minne. Hur de närmaste blir längre bort, omvandlas och distanseras som del av något stort och komplext. Projektet är pågående och inspireras av spekulativt berättande. Textilierna, förvandlade till virtuella material, blir både ett spår och en länk till de olika kulturer och uttryck som människor gör sitt hem från idag. Läs mer >

LANGUAGE OF LOOPS (2020)
Projektet ”Language of Loops” kommer från en sammanslagning av det västerländska alfabetet och symbolerna som används i virkmönster, genom att utforska hierarkier mellan skriftlig och handhållen kunskap har bland annat ett digitalt teckensnitt utvecklats. Projektet reflekterar kring exluderingen i samhället av symboler som du inte kan läsa, alternativa kommunikationssätt och likheten mellan en penna och en virknål. Arbetet har hittills resulterat i ett verktyg där virkningens mönstertradition och kodade meddelanden blandas och endast kan läsas av de som ägnar sig åt samma hantverk. Läs mer >

Svart Vatten (2019)
Film verket Svart Vatten bygger på materiella samtal mellan järn, träd och vatten. En ny treenighet som berör både stora industrier, politiska och naturliga krafter. Ett långsamt föränderligt collage som visar ett svart isblock som smälter tillsammans med element från olika landskap från norra Sverige. Projektets namn, Svart Vatten, kommer från både definitionen av vatten som innehåller avföring och bakterier, vatten du inte kan leva med och som måste rengöras för att kunna användas. Men även en växtfärgningsrecept där du  blandar järn och bark från träd (tannin) i vatten som gör färgbadet svart. Denna kemikaliska och materiella ordlek har förvandlats till en rituell fråga i verket, kommer allt att bli svart vatten? Kommer det att förstöras? Läs mer >

Soft Society (2016-)
Projektet Soft Society är gjort med en gående samlings metod. De tappade handskarna och vantarna kommer sporadiskt från mina vardagliga vägar och bildar porträtt. En handske är en handske, en av många, men varje jag tar upp är unik, sliten och formad av en persons hand. Projektet handlar om förhållandet mellan individualism, medmänniskor och staden, startade 2016 och är pågående. Gjord med överdos experimentella tryck på siden. Läs mer >

DIEN (2017)
Ordet dien är ett utdött ord som var en engelsk homograf mellan orden dye och die, i det processbaserade projektet Dien undersöks urbana platser med traditionella växt färgningstekniker. Genom att applicera och vrida färgning teknikerna får vi möta en annan nyans av vår omgivning. Kanske kan vi säga att vi alla dör / färgar oss själva med maten vi äter, träden vi planterar, de områden vi bygger, cigaretterna vi röker, kemikalierna vi lägger till i vattnet, de resor vi gör och luften vi alla måste andas. Vad är skillnaden mellan att leva och färga? Läs mer >


Se full portfolio här: English / Svenska (PDF)


Kontakt:  
Josefin.Tingvall@gmail.com
@josefintingvall / 
Studio: Sockerbruket 23, Göteborg

JosefinTingvall.com © 2021